Litografia.
Drzeworyt
Drzeworyt Józefa Łoskoczyńskiego.