Plan zamku w Brzeżanach.

 
 

Mapa Brzeżan, sporządzona w roku 1755 przez kapitana de Pireh takie podaje o nim objaśnienie:

››A. Zamek w około masyw murowany.
 B. Bastyon masyw murowany pięcioboczny O. Kościół formujący trzy kaplice Trójcy św.
D. Brama zamkowa.
E. Pokoje złote Xżncj Jej Mci rezydencya.
F. Pokoje Xcia JMci rezydencya (ks. Augusta Czartoryskiego).
G. Pokoje gościnne.
 H. Pokoje Xcia JMci Adama.
 I. Pokoje nowe za kościołem na murze szerokim.
 K. Ganek murowany.
 L. Ganek drewniany przed pokojami nowemi.
M Gradusy alias wschodki na dół.
N. Studnia murowana w źródle samem.
 O. Wycieczka do rzeki.
P. Forteca, którą wały formują.
Q. Baterye nowe.
R. Zeughaus.
S. Stajnia.
T. Magazyn murowany na proch.
U. Hauptwach. W. Kanał, gdzie biegnąca woda czyści.
 X. Śluza pod wałem dla świeżej wody kanału.
Y. Rawelin.
Z. Beer alias groble piramidne rury w sobie mające«.


Plan fortyfikacji miejskich i zamku z ok. 1720 roku wg. Kalinowskiego