Borszczahówka
amek zbudowany został przez rodzinę Wiśniowieckich. Założona na planie kwadratu budowla stała na stromo opadającym ku rzece Rosi stoku. Był to drewniany, jednokondygnacyjny budynek mieszkalny stojący na środku dziedzińca. Otaczały go wysokie wały ziemne oraz ostrokół. W wałach tych były dwie basteje wraz z bramą wjazdową. Na zewnątrz zamek otaczała głęboka fosa, w razie niebezpieczeństwa zalewana wodą.

 

 

 


  Ostatni z Wiśniowieckich Michał Serwacy umiera w 1743 roku i jego dobra przechodzą w ręce książąt Ogińskich i Zamoyskich jako wiano. Jego bowiem dwie córki Anna i Elżbieta wyszły za członków tychże rodzin. Anna za Józefa Ogińskiego wojewodę trockiego a Elżbieta za Michała Zamoyskiego wojewodę smoleńskiego. W późniejszym czasie po przeprowadzeniu ostatecznego podziału majątku Wiśniowieckich przez spadkobierców (26.03.1750 w Wiśniowcu) Borszczahówka przypada rodzinie Brzostowskich a ci odsprzedają ją w 1757 roku Antoniemu Orzeszce. Jego córka Zuzanna wychodzi za mąż za Zachariasza Hańskiego i miejscowość przechodzi jako wiano w ręce rodziny Hańskich. Około 1770 roku Hański remontuje i umacnia dawny zamek. Umiera w 1812 roku a dobra odziedziczył jego syn Franciszek.