Stołpie    


   

  stniejąca ponad 800 lat wieża stanowi niewyjaśnioną zagadkę. Do dziś naukowcom nie udało się jednoznacznie stwierdzić jaką funkcje spełniała ta stojąca samotnie wieża. Obecnie wyklucza się pogląd, ze wieża była częścią obwarowań zamkowych. Bardziej prawdopodobna wydaje się teza, że był to ...rodzaj klasztoru. Zdają się to potwierdzać zachowane otwory okienne, które nie były strzelnicami, kiedyś znajdowały się w n ich witraże. Centralnym punktem wieży była kaplica na planie krzyża greckiego. W pobliżu budowli znajduje się źródełko, które w średniowieczu uchodziło za cudowne i było czczone jeszcze w czasach pogańskich. 
Dziś można zobaczyć pozostałości bali, które tworzyły pomost do cudownego źródła, które bije do naszych czasów. Wieża ma 17 metrów wysokości. Na czwartej kondygnacji znajdowała się kaplica w kształcie krzyża greckiego. Ciekawostką jest fakt, że z zewnątrz budowla jest kwadratowa, a wewnątrz okrągła. 

  Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała ta niezwykła wieża. Prawdopodobnie w drugiej połowie XII wieku. Co do jednego uczeni nie mają wątpliwości, drugiego takiego zabytku nie ma w Polsce. Jest to najstarszy zabytek po prawej stronie Wisły i jedyny tego typu. Wieża nie jest ani romańska, ani gotycka Wejście do wieży znajdowało się na czwartej kondygnacji, gdzie mieściła się kaplica na planie krzyża greckiego. Wskazuje to na wpływy bizantyjskie. Przypuszcza się, że tajemnicza wieża została wybudowana z polecenia księcia ruskiego Daniela Halickiego, króla halicko-wołyńskiego. Głównym ośrodkiem jego państwa był właśnie pobliski Chełm. Nie wiadomo także kiedy i w jakich okolicznościach wieża została zniszczona. Nastąpiło to prawdopodobnie około 1270 r. w następstwie tatarskiego najazdu. Nic nie wskazuje na to by wieża miała charakter obronny, obronę jej mieszkańców miał prawdopodobnie zapewnić zamek w pobliskim Chełmie.

Tekst ze strony: http://www.polishgeographic.pl/