Srebrna Góra

wierdza powstała w latach 1765 - 1777 a zbudowana został za panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Architektem i budowniczym jej był Ludwig Wilhelm Regel - pruski podpułkownik. Swoimi rozmiarami twierdza przewyższała tę w Kłodzku. Mogło się w niej pomieścić około 3 500 żołnierzy a główny Donżon posiadał 150 pomieszczeń, kazamaty i tunele. Był też tam szpital, arsenał, prochownia a także browar.
  Twierdza strzegła drogi prowadzącej przez Przełęcz Srebrną do Kotliny Kłodzkiej i twierdzy w Kłodzku.
  Podczas wojny prusko - francuskiej (1806 - 1807) twierdza była oblegana przez wojska francuskie lecz nie została zdobyta. Zniszczeniu całkowicie uległo leżące u jej stóp miasteczko Srebrna Góra zniszczone między innymi przez ogień artyleryjski pochodzący z twierdzy.
  W późniejszych latach znaczenie twierdzy zmalało i niepotrzebną budowlę postanowiono zniszczyć. Przez pewien czas służyła armii pruskiej jako poligon artyleryjski i doświadczalny z materiałami wybuchowymi.
  Nie została całkowicie zniszczona dzięki mieszkancom miasteczka, którzy za jej pozostawieniem wstawili się u cesarza.
  Dotrwała więc do naszych czasów i obecnie jest to jedna z turystycznych atrakcji Srebrnej Góry i okolic.