Myślenice
(
dwór obronny)
latach 1550 - 1560 Wawrzyniec Spytek Jordan zbudował dwór obronny. Otoczony był on fosą z wodą oraz rzeką Bysinką. Dokładne miejsce tej budowli nie jest znane. Dwór przetrwał prawie dwieście lat, w roku 1762 był już opuszczony a w 1773 rozebrany.
  W 1567 roku przebywał tu Mikołaj Rey i swojemu gospodarzowi dedykował III księgę "Żywota człowieka poczciwego".
  Dwór nazywano "Nowym zamkiem".