Chełm
(Bieławin)

amienna wieża obronna zbudowana została według jednych źródeł ok 1230 roku przez księcia halickiego Daniela Romanowicza, według innych na przełomie XIII i XIV wieku. Powstała na planie kwadratu o boku 12 metrów, posiadała cztery lub pięć pięter a zwieńczona była prawdopodobnie dachem czterospadowym. Podobnie jak w innych tego typu budowlach najniższa kondygnacja to lochy i piwnica, nad nią znajdowała się kuchnia nie posiadająca jednak żadnych okien. Dwie następne kondygnacje to część mieszkalna wieży z małymi okienkami przypominającymi strzelnice, ponad nimi część reprezentacyjna z dużymi, ozdobnymi oknami oraz jedynym wejściem do wieży. Jeżeli istniała piąta kondygnacja pełniła ona funkcję wyłącznie obronną. Możliwe, że obok wieży stały jakieś drewniane budynki gospodarcze jednakże wieża nie była otoczona wałami, murami czy fosą.
  Wieża została opuszczona w XIV wieku lecz nie znamy do dzisiaj przyczyny tej decyzji.
  Duży fragment ściany północnej stał jeszcze w 1939 roku lecz podczas drugiej wojny światowej został zniszczony. Obecnie z resztek kamieni zrekonstruowano fragment fundamentów dawnego założenia.