Ruina wieży w Bielawinie. Litografia  A. Lerue z 1860 roku.