Szeliga.

W polu czerwonym półksiężyc złoty rogami do góry, w nim krzyż złoty. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. O początku tego godła mówi ciekawa legenda. Książę Leszek Czarny, rozwścieczony,częstymi najazdami Litwinów na Polskę, zebrał wojska i ruszył przeciwko nim. Na przeszpiegi wysłał sprytnego i dzielnego rycerza Szeligę. Ten zdobył informacje i to w sposób tak przemyślny, że litewski dowódca nic nie podejrzewał. Wiedząc wszystko o wrogach Leszek już bez trudu ich pokonał, a bohaterskiemu rycerzowi nadał herb z półksiężycem i krzyżem.

Szeligi, najbardziej rozpowszechnionej na Litwie i na ziemi sandomierskiej oraz krakowskiej, używały następujące rodziny: Białecki, Bieleński, Bieliński, Bodzanowski, Bodzęta, Borzyszkowski, Bossowski, Bostowski, Bukraba, Charzewski, Charzyński, Chlistowski, Czarnołuski, Czarnotulski, Czernicki, Dąbrowski, Dobiesz, Dobieszewski, Dowojna, Gerwałowski, Gorski, Górecki, Hrebiński, Kamieński, Kozierski, Krzczonowicz, Lasocki, Lasowski, Lisikiewicz, Losowski, Łosowski, Łukomski, Magier, Markowski, Matkuszewski, Mirecki, Mirewicz, Mirzejowski (Mierzejewski), Nazarewicz, Niemojo(e)wski, Piątkowski, Pluciński, Podsoński, Potocki, Prumieński, Przeczkowski, Pusłowski, Ramieński, Ratocki, Rostkowski, Rytelski, Ryttel, Serwatowicz, Siemionowicz, Skorupski, Sławski, Stanisławski, Strawiński, Sufczyński, Szczerski, Szeliga, Szeligowski, Szeliski, Szołkowski, Szpadkowski, Trojanowski, Trzebiński, Turczynowicz, Turzenic, Wachowski, Wysokiński, Zabawski, Złocki, Zubrzycki, Żernicki, Żychliński.
 
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de