Poraj.

 

W polu czerwonym pięciopłatkowa róża srebrna. W klejnocie nad hełmem w koronie także róża srebrna. Według legendy herb ten został przyniesiony do Polski przez Poraja, rodzonego brata świętego Wojciecha. Pierwszy polski znak pieczętny przedstawiający herb Poraj pochodzi z połowy XIV wieku.
Herb rozpowszechniony na ziemi kaliskiej, krakowskiej, poznańskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, na Mazowszu, a po unii horodelskiej - także na Litwie.

Porajem posługiwało się ponad 200 polskich rodzin szlacheckich - oto niektóre z nich: Biernacki, Boryszo(e)wski, Bużeński, Chlebowski, Chomiński, Czasławski, Dąbrowski, Garkowski, Garni(y)sz, Giedroyć, Gidzielski, Goczałkowski, Goryński, Górski, Grochowicki, Gruszczyński, Grzybowski, Izbi(ie)ński, Jaktorowski, Jankowski, Jeżowski, Kalski, Karszewski, Kobielski, Koszczyc, Koźmiński, Krępski, Królikowski, Kurozwęcki, Lipiński, Męciński, Mickiewicz, Mikorski, Mniszek, Niechmirowski, Niesiecki, Niesiołowski, Pałuski, Plemięcki, Pstrokoński, Raczkowski, Różycki, Skotnicki, Suchecki, Swinarski, Szatkowski, Trzebiński, Wilczek, Wilkowski, Witkowski, Wodzyński, Zakrzeński, Zaliński, Zawadyński, Złotnicki, Żołędziowski.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de