Nowina.

 

W polu błękitnym w środku zawiasy kotłowej srebrnej, obróconej barkiem w dół - krzyż lub miecz rękojeścią ku górze.
W klejnocie nad hełmem w koronie noga zbrojna, zgięta w kolanie.
Nowina jest jednym z najstarszych polskich herbów szlacheckich - najstarsza znana pieczęć średniowieczna pochodzi z końca XIII wieku.
Herb ten był najbardziej popularny w Małopolsce oraz na ziemi poznańskiej i sieradzkiej. Po unii w Horodle Nowina została przyjęta przez rodziny litewskie.

Nowiną pieczętowało się okolo 130 rodzin - wśród nich: Boruta, Brzostowski, Brzóska, Bzowski, Chrzanowski, Chrząstowski, Czerny, Frykacz, Gliszczyński, Goczał, Hulewicz, Jezierski, Kędziarza(e)wski, Konarzewski, Konopka, Kowalewski, Kozioł, Krasuski, Krowicki, Krysztoporski, Kwiatkowski, Łękawski, Łoganowski, Maszewski, Mielżyński, Minocki, Młoszewski, Narębski, Niewieski, Orlik, Padniewski, Pilat, Pilchowski, Pruski, Przanowski, Prządzewski, Przerębski, Przybylski, Przysiecki, Rożnowski, Ryszkowski, Słomiński, Sokolnicki, Sroczycki, Sroczyński, Wolski, Wydzierzewski, Zarczycki, Zaszczyński, Złotnicki.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de