Łodzia. 

W polu czerwonym łódź złota. W klejnocie nad hełmem w koronie, na pawim ogonie, taka sama lódź jak na tarczy.
Jest to jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich.
Początkowo ród Łodziów posługiwał się innym znakiem - na pieczęci palatyna Mikołaja z roku 1301 widzimy na tarczy literę M, a nad hełmem łódź. Jednak jeszcze przed rokiem 1315 Wojciech z Krośna zmienił godło, umieszczając na tarczy łódź, a za jego przykładem poszedł cały ród.
Herb Łodzia był najbardziej rozpowszechniony na ziemi kaliskiej, poznańskiej, sieradzkiej, a po unii w Horodle - także na Litwie.

Łodzią pieczętowało się blisko 100 polskich rodzin szlacheckich - wśród nich: Baranowski, Bieczyński, Bieganowski, Bniński, Bolewski, Borzykowski, Brodnicki, Brodzki, Byliński, Chrząstowski, Czarniecki, Dachowski, Górka, Górski, Grotowski, Iłłowiecki, Iwanowski, Karnkowski, Kobyliński, Kokorzyński, Komornicki, Korytowski, Kossowski, Krzeszyński, Księski, Kunowski, Kurnatowski, Lachowicz, Łabęcki, Maniecki, Moszczeński, Moszyński, Naramowski, Opaliński, Pokorzyński, Poniński, Po(d)wodowski, Radzewski, Rogaliński, Roszkowski, Rzeczycki, Skałowski, Słabkowski, Służowski, Smogorzewski, Starkowski, Suliński, Sułkowski, Szkałowski, Szołdrski, Śmigielski, Świerczewski, Taczalski, Tłocki, Tomicki, Wyganowski, Zaliński, Żabiński, Żytowiecki.
 
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de