Junosza. 


 

W polu czerwonym na murawie (lub bez niej) baran srebrny w prawo. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich.
Jest to jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich, występujący w źródłach już na początku XIV wieku.
Herbu tego używały najczęściej polskie rodziny szlacheckie zamieszkujące ziemię kaliską, krakowską, poznańską, ruską i sieradzką.

Junoszą pieczętowało się blisko 200 rodzin - wśród nich: Baranowski, Bieliński, Bojanowski, Borkowski, Borukowski, Chądzeński, Cieśliński, Drużbic, Dubkowski, Gałecki, Gigański, Gostkowski, Grochowski, Gulczewski, Gzowski, Humiecki, Jankowski, Kamieniewski, Karnkowski, Kiernowski, Kisielewski, Kliński, Koło, Kormanicki, Kowalewski, Krosnowski, Krzykowski, Kuszkowski, Lelowski, Łempicki, Łochocki, Ługowski, Łypicki, Malicki, Omieciński, Orłowski, Osiński, Oyrzanowski, Piaskowski, Piotrowski, Podoski, Polikowski, Przedojowski, Przerownicki, Radziejowski, Rościszewski, Rzeszotarski, Sobański, Stępowski, Suchodolsk, Suchodolski, Szaniawski, Szarzyński, Ścibor, Trzebiński, Ubniewski, Wojsławski, Wolski, Zaliwski, Zawłocki, Zieleniecki, Żukowski.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de