Grzymała. 

 

W polu złotym mur czerwony o trzech blankowanych basztach, w bramie rycerz zbrojny z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce. W klejnocie nad hełmem w koronie na pięciu piórach pawich - trzy wieże.
Pierwsze znane pieczęcie średniowieczne przedstawiające ten herb pochodzą z drugiej połowy XIII wieku.
Herbu tego najczęściej używały rodziny zamieszkujące ziemię krakowską, lubelską, poznańską, sandomierską i sieradzką. Po unii w Horodle herb Grzymała rozpowszechnił się także na Litwie.

Grzymałą pieczętowało się blisko 200 rodzin szlacheckich - oto najważniejsze z nich: Baranowski, Bieganowski, Bieszczycki, Borkowski, Borzewicki, Brodowski, Brzozo łowski, Budziszewski, Bukowski, Bzowski, Chwalikowski, Czapski, Długołęcki, Dłuski, Dobiecki, Domarat, Garwaski, Gąsiński, Gąssowski, Głogowski, Górski, Goślicki, Grabowiecki, Grudziński, Grzymała, Grzymułtowski, Jabłonowski, Jaźwiński, Kalibrowski, Kamieński, Kazanowski, Kobylański, Koskowski, Krzemieniowski, Lityński, Ludzicki, Łaszewski, Małachowski, Mniszewski, Niecikowski, Niegolewski, Odachowski, Oleski, Oleśnicki, Ostrowski, Piątkowski, Potulicki, Prądzyński, Przeciszewski, Radowicki, Radziszewski, Raszewski, Rybski, Rymwid, Siedlecki, Siemianowski, Słomowski, Smerzyński, Smogulecki, Sojecki, Starzyński, Ślaski, Świechowski, Świszowski, Targoński, Truszczyński, Turczyński, Turza(e)ński, Wilamowski, Wolski, Wysocki, Zaleski, Zamojski, Zasadzki, Zbikalski, Zwierzchowski.
 

RYSUNKI I OPISY AUTORSTWA RAFAŁA KĘDZIERSKIEGO WZIĘTE SĄ ZE STRONY:

 http://www.polonium.de