Wołów

uż w 1157 roku Władysław II Wygnaniec wybudował  w Wołowie nad rzeką Jezierzycą drewniany zamek. Pod koniec XIII wieku Henryk III Głogowski wzniósł na miejscu dawnego myśliwskiego zamku - nowy a w XIV wieku zamek murowany z cegły zbudowany został za panowania księcia oleśnickiego Konrada I. Budowla założona była na planie czworoboku i składała się między innymi z dziedzińca i kwadratowej wieży po stronie północnej.
  Wiek XIV to rozbudowa zamku przez księcia brzeskiego Jerzego II o skrzydło zachodnie z arkadami i dobudowa budynku mieszkalnego do istniejącej wieży.
  W 1678 roku zbudowano kaplicę zamkową a w późniejszym okresie, po zniszczeniach z wojny trzydziestoletniej i pożarze zamek odbudowano.
  Miało to miejsce w latach 1714 - 1725 a ponad pół wieku później po kolejnym pożarze musiano rozebrać część wieży bramnej.
   Początek XX wieku to kolejna przebudowa obiektu i dostosowanie go do ówczesnych potrzeb. W jej wyniku zamek od wewnątrz utracił swój pierwotny wygląd. Zachowały się tylko renesansowe sklepienia sal, arkady i portal z orłem piastowskim.
  Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Starostwo Powiatowe.