Wojanów

amek zbudowano w XIV lub w początku XV wieku. Niewiele zachowało się źródeł mówiących o zamku w tym okresie. Była to obronna budowla z okrągłymi basztami w narożach.
  W początku XVII wieku w miejscu dawnego zamku powstał pałac w stylu barokowym. Odbudowany przez Krzysztofa Zedlitza ze zniszczeń szwedzkich z 1642 roku stał się okazałą i bogatą rezydencją.
  W XIX wieku dokonano przebudowy pałacu.
   Obecnie także trwa remont wykonywany przez obecnych właścicieli.