Trzebnica
amek zbudowany został na miejscu wcześniejszego grodu obronnego. W 1322 roku w dokumencie jest wzmianka o tejże budowli. Znajdował się on w południowo - zachodniej części miasta lecz w XVI wieku już nie było po nim śladu