Obraz F. B. Wernhera z 1752 roku.

Zamek w ¦wiebodzicach to pierwszy z lewej budynek u podnóża góry.