Stare Kolnie

amek zbudowany został po 1317 roku jako ochrona komory celnej, stojącej w widłach rzek Budkowiczanki i Stobrawy i stanowił własność księcia legnicko - brzeskiego. Innym zadaniem zamku była obrona granicy między księstwem opolskim a brzeskim. Do 1348 roku zamkiem zarządzał Witek ze Smogorzowa .
  Podczas wojny husyckiej w 1443 roku zamek został zniszczony i nie był już odbudowany.
  Stojące ruiny w latach 1726 - 1727 były stopniowo rozbierane a uzyskany w ten sposób budulec szedł na budowę fabryki sukna w Brzegu.
  Obecnie zachowały się bardzo niewielkie fragmenty tej budowli porośnięte krzakami.