Widokówki przedstawiaj± pałac zbudowany w XIX wieku
na miejscu spalonego i rozebranego zamku.