Zamek w ¦cianawie na rysunku Fryderyka Bernarda Wernhera