Polska Cerekiew

amek zbudowany został w 1617 roku przez Fryderyka von Opersdorffa. W późniejszym czasie (XVIII wiek) jego właścicielem została rodzina Gaschinów a w wieku XIX był w posiadaniu czeskiej rodziny Matuschów. Jeden z jej członków Eberhard Matuschek w 1894 roku postanowił przebudować a także odnowić dotychczasową rezydencję. Ostatnimi właścicielami zamku była niemiecka rodzina Seherr-Thos. W 1945 roku zamek uległ spaleniu i do dzisiaj pozostały tylko ruiny.
  Była to trzykondygnacyjna murowana budowla, przykryta czterospadowym dachem, posiadająca w dwóch narożnikach sześciokątne wieże zakończone kopulastymi hełmami.