Panków

amek prawdopodobnie zbudowano w XIV lub początkiem XV wieku na sztucznej wyspie. Założony na planie nieregularnego czworoboku  składał się z dwukondygnacyjnego, prostokątnego budynku mieszkalnego po stronie wschodniej, po stronie zachodniej stała obronna wieża czworoboczna całość bronił mur kurtynowy i fosa z wodą. Wejście do zamku prowadziło przez kamienny most. 

  W 1405 roku właścicielem ziem był Hans von Wiltperg a następnie majątek należał do rodziny von Bock.
   W końcu XVI wieku zamek został rozbudowany. Miało to miejsce po pożarze jaki zniszczył zabudowania. 

  Wojna trzydziestoletnia ponownie zniszczyła budowlę lecz została ona odbudowana około 1700 roku.

  Ostatni właściciel zamku - von Salisch zmienił zamek na pałac myśliwski i taką funkcję pełnił do wybuchu drugiej wojny światowej.
   Zniszczony podczas drugiej wojny pozostał w ruinie.