Opole
Zamek Górny

amek zbudowany zostaje w latach 1382 - 1387 przez księcia Władysława II Opolczyka. Po jego śmierci zamek odziedziczyła żona Ofka a następnie bracia Władysława - Jan I Kropidło i Bolko IV.
   Później zamek zostaje przeznaczony na więzienie i nie remontowany popada w ruinę.
   W 1615 roku pożar niszczy zamek, który nie zostaje odbudowany. Kaplicę zamkową podarował protestantom książę Siedmiogrodu Bethlen Gabor, który przez krótki okres władał Opolem.
  Rok 1669 to przekazanie terenu zamkowego Jezuitom przez rządzących Habsburgów. Ci burzą zniszczony, nie nadający się do odbudowy zamek pozostawiając tylko kwadratową wieżę.
  W 1937 roku została ona przyłączona do powstającej nowej budowli - gimnazjum, które istnieje do dzisiaj.