Opole
Ostrówek

urowany zamek zbudowany został około 1228 roku przez księcia opolskiego Kazimierza I a budowę ukończył książę Bolko I w 1289 roku. Składał się z budynków stojących wokół nieregularnego dziedzińca. Wejście prowadziło przez budynek bramny połączony z wieżą. W późniejszym okresie wzniesiono kaplicę (XIV wiek), budynki gospodarcze oraz pomieszczenia dla służby.
  W XVI wieku przebudowano zamek w stylu renesansowym. Posiadał bogato zdobione polichromią i sklepieniami sale i komnaty.
  Do 1532 roku zamkiem władali książęta opolscy aż do śmierci ostatniego z nich - Jana III Dobrego. Jego rządy to okres świetności opolszczyzny. Uporządkował administrację i finanse, zreformował sądownictwo, otoczył opieką handel i rolnictwo. A o jego śmierci pisał współczesny mu kanonik niemiecki - Scholthis -
   "w roku pańskim 1532 w wielki piątek zmarł Jan, ostatni książę opolski i został pochowany w poniedziałek  po oktawie wielkiejnocy z chorągwią i herbem... książę był to pobożny i prosty, który nie mówił innym językiem jak tylko polskim... zwykł był o sobie mówić, że gdyby nie umiał mówić po polsku, byłby niemym bałwanem".
  W tym to okresie zamek posiadał 35 komnat a także mennicę, młyn, zbrojownię i oczywiście skarbiec.
   W 1615 roku na zamku wybuchł pożar, który następnie przeniósł się na miasto niszcząc je prawie w całości.
   Podczas wojny trzydziestoletniej wzmocniono obronność zamku budując fortyfikacje ziemne (usunięto je w 1835 roku wraz z murami obronnymi). Warownia dwukrotnie odparła oblężenie wojsk cesarskich (1633 i 1634 rok).
   Późniejszy okres to powolne popadanie zamku w ruinę. Niepotrzebny panującym, nie remontowany i odnawiany niszczeje.
  Rok 1816 to remont zamku, który zostaje przeznaczony na siedzibę nowo powstałej Rejencji w Opolu.
   W 1928 roku zamek decyzją prezydenta Opola zostaje rozebrany. W jego miejscu powstaje nowy gmach urzędu. Z całej budowli pozostaje tylko okrągła wieża, która przetrwała wszystkie historyczne wydarzenia i jest symbolem Opola.
  W 1957 roku nadbudowano na wieży wysoki hełm i obecnie jej wysokość wynosi 42m .
   Pod Wieżą Piastowską znajduje się amfiteatr znany z festiwalu piosenki polskiej. Przed wejściem do amfiteatru, na parkingu położona jest czerwona kostka a na zapleczu czerwone pasy, które znaczą bieg murów dawnego zamku. Po zbadaniu przez archeologów zostały one ponownie zakopane a ich miejsce znaczą właśnie te czerwone linie.