Oleśnica

amek zbudował w 1320 książę Konrad Namysłowski znany później jako Konrad I Oleśnicki. Powstał na planie zbliżonym do prostokąta i w tym czasie posiadał: cylindryczną wieżę w narożniku północno - wschodnim, czworoboczną w narożniku południowo - zachodnim, w południowej części dziedzińca zabudowania mieszkalne i gospodarcze a w zachodniej stronie główny budynek mieszkalny. Wjazd do zamku prowadził od strony północnej przez bramę w murze obwodowym obok okrągłej wieży. Ponieważ była to najbardziej obronna część zamku możemy przypuszczać, że przed bramą znajdował się most zwodzony nad fosą.
   Od rozpoczęcia budowy zamku tj. od 1320 roku aż do roku 1492 zamkiem oleśnickim władają książęta o imieniu Konrad. I tak najpierw Konrad I Oleśnicki, następnie Konrad II (syn Konrada I), Konrad III (ma pięciu synów o imieniu Konrad), Konrad V Kątski, Konrad VII Biały Starszy, Konrad IX Biały Młodszy. Jest to ostatni Piast oleśnicki i po jego śmierci zamek przechodzi w ręce króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. On natomiast księstwo i zamek oleśnicki sprzedaje w 1495 roku księciu zębickiemu Henrykowi I.
   Zamek przebudowany został w latach 1542  - 1616 za panowania czeskich Podiebradów. W tym okresie panował styl renesansowy i w takim został on postawiony. Doszły do tego barokowe wystroje wnętrz i manierystyczne uzupełnienia.
   Obecnie zamek składa się z trzech części: czteroskrzydłowego zamku właściwego, pałacu z bramą wjazdową i przedbramia (barbakanu). Wewnątrz zamku znajduje się arkadowy dziedziniec z tarasami i krużgankami przyrównywany do wawelskiego. W narożniku dziedzińca, przylegając do dwóch skrzydeł budowli stoi okrągła gotycka wieża mająca sześć kondygnacji a ostatnia, ośmioboczna pochodzi z 1561 roku. Na szczycie znajduje się galeria widokowa ogrodzona kamienną balustradą. W jej narożach znajdują się kamienne figury ośmiu lwów trzymające herb Śląska, Podiebradów a także dwie tablice  z łacińskimi napisami informujące, że wieżę nadbudował i ozdobił książę Jan z Podiebradu. W przekładzie napis brzmi: "Jan książę ziębicko - oleśnicki, hrabia Kłodzka, baron Wołczyna i Podiebradów dał początek budowie w 1559 roku i prace te w roku 1562 szczęśliwie zakończył".

Tu możesz oglądnąć slajdy zamku.