Oleśnica Mała

ysliwski zamek zbudowany został w poczatku XIII wieku dla księcia Henryka Brodatego. W późniejszym okresie ziemię wraz z zamkiem należały do zakonu Templariuszy i mieli oni tutaj swoją komandorię. Po kasacie zakonu w 1312 roku dobra przeszły w ręce innego zakonu a mianowicie do Joannitów. Jako siedziba komtura zamek był rozbudowany i umocniony. Podczas wojny trzydziestoletniej warownia uległa zniszczeniu lecz szybko została odbudowana. Pożar jaki miał miejsce w 1706 roku ostatecznie przyczynił się do upadku zamku. W jego miejscu postawiono nowy pałac (1711 rok) a miało to miejsce w czasie kiedy komturem był von Dittrichstein.Po kasacie zakonu w 1810 roku zamek i ziemię przechodzą na własność państwa pruskiego. W 1814 roku cesarz Fryderyk Wilhelm III darowuje pałac Hansowi Davidowi Ludwigowi hrabiemu Yorck von Wartenburg. Majątek w Oleśnicy Małej pozostaje w rękach rodziny von Wartenburg do 1945 roku. Za ich tam bytności następuje rozbudowa założenia.
   Obecnie pałac należy do Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.