Nowa Ruda

ierwsze wzmianki o istnieniu zamku w Nowej Rudzie pochodzą z 1347 roku. Zamek należał do książąt ziębickich a po śmierci ostatniego z nich Jana /1428 r/ przeszedł pod rządy Czechów.
  Zniszczony podczas wojen husyckich zostaje odbudowany.
  W XVI wieku Jerzy IV Stillfried rozbudowuje swoją ówczesną siedzibę. Lecz pożar w 1622 roku niszczy część budowli i zachodzi potrzeba ponownej jej przebudowy. W następnych latach kilkakrotnie remontowano i modernizowano zamek (np. rozebrano zamkową wieżę) a ostatnia wielka przebudowa miała miejsce w 1796 roku. Wtedy to rozbudowano skrzydło północne oraz dostawiono do istniejącego budynku dużą reprezentacyjną salę.
   Późniejsi właściciele zamku nie przeprowadzili  większych zmian i tak przetrwał on do naszych czasów.
  Zbudowany został na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem oraz murem obronnym. Skrzydła dwu - i trzykondygnacyjne przykryte są dachem mansardowym.
   Dzisiaj "panem na zamku" jest Zespół Opieki Zdrowotnej a on raczej do rozbudowy budowli się nie przyczyni.