Plan wg. Stanisława Jastrzębskiego
1-pałac renesansowy, 2-wieża z barokowym chełmem, 3-tablica pami±tkowa, 
4-renesansowy portal, 5-schody dwubiegowe, 6-szczyty spływowe, 7-galeryjka
8-dziedziniec górny, 9-dziedziniec dolny, 10-altana, 11- stołb zamku ¶rednio-
wiecznego, 12-ruiny zamku ¶redniowiecznego, 13-budynek bramny, 14-bastion,
 15-sztuczna grota, 17-plan sklepienia sali balowej, 17-skały