Krapkowice

amek zbudowany został przez Piastów opolskich.
  W XV wieku został rozbudowany w stylu późnorenesansowym. Data zakończenia budowy to rok 1678 a jego właścicielami była rodzina Redernów. Niecałe sto lat później należy już do rodziny Haugwitzów. Przez pewien czas opuszczony przez swoich właścicieli powoli niszczeje i dopiero w 1888 roku hrabia Henryk von Haugwitz odremontowuje budowlę.
  Druga wojna światowa przyczyniła się do znacznego uszkodzenia zamku. Jego ponowny remont doprowadza do zatarcia śladów pierwotnego założenia. Zamurowane zostają arkady na piętrze budynku, krużganki zamieniono w korytarze oraz wstawiono szereg nowych okien.
  Obecnie jest to czworoboczna, dwukondygnacyjna budowla z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym z XVI wieku oraz późnorenesansowym portalem. Od strony rzeki stoi kamienny mur.