Kożuchów

amek zbudowany został przez książąt głogowskich z początkiem XIII wieku. W jego skład wchodził piętrowy budynek mieszkalny i wolnostojąca, okrągła wieża a całość otoczona była murem i fosą. Budowla miała kształt prostokąta.
   W 1488 roku zamek znacznie ucierpiał podczas walk toczonych przez Jana II Żagańskiego z Maciejem Korwinem, królem węgierskim.
  Z początkiem XVI wieku zamek był własnością książęcą a następnie przeszedł w ręce królów polskich jako lenno.
  W 1685 roku budowla dostaje się zakonowi Karmelitów, którzy adoptują zamek na klasztor. Dobudowano nowe skrzydło, stary budynek - przedłużono a wieżę podwyższono. W środku powstał kwadratowy dziedziniec. Później wybudowano kaplicę.
   Kasacja zakonu w 1801 roku spowodowała utratę dóbr, budowla przeszła pod władanie miasta i w dawnym zamku urządzono zbrojownię. Pod koniec XIX wieku włodarzem zamku zostaje gmina ewangelicka.
   Druga wojna światowa nie przyniosła zamkowi wielkich zniszczeń. Po wojnie wykorzystywany był jako mieszkania dla osób prywatnych a także służył za siedzibę miejscowego klubu sportowego. W latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto remont obiektu z myślą o wykorzystaniu go dla celów kulturalno - oświatowych..
  Obecnie na zamku odbywają się imprezy kulturalne, historyczne np. turniej rycerski.