Koźle

urowany zamek zbudowany został w latach 1316 - 1355 przez książąt opolskich na miejscu wcześniejszego kasztelu. Miał on kształt czworoboku, zamkniętego murami z wieżą broniącą wjazdu na zamek oraz budynkiem mieszkalnym. Zamek otoczony był fosą. W późniejszym czasie zamek, leżący do tej pory poza miastem włączony został do miejskiego systemu obronnego.
  Podczas przebudowy zamku przez rodzinę Oppersdorfów w latach 1563 - 1584 powstał nowy budynek mieszkalny przylegający do murów obronnych od strony wschodniej oraz basteja w narożniku tychże murów.
  Wiek XVII to kolejna rozbudowa zamku o skrzydło południowe a wiek XVIII to włączenie obiektu w skład powstającej twierdzy budowanej przez Prusaków. Dokonano kilku zmian w wyglądzie zamku. Przedzamcze zostało zmienione na szpital a następnie dobudowano nowe budynki.  W ten sposób zamek stracił swój pierwotny wygląd.
  Obecnie dziedziniec zamku służy za plac targowy a budynki niszczeją. Zrekonstruowano tylko częściowo starą basztę i w niej ma swoją siedzibę Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.