Karłowice 

amek zbudowany został w XIV wieku nad rzeką Stobrawą a jego budowniczymi była rodzina rycerska Tschammer. Następnie był w posiadaniu rodu von Bees /1440 - 1565/ a następnie kupił go książę brzeski Jerzy II. W rękach Piastów brzeskich budowla była 110 lat kiedy to zmarł ostatni z rodu Jerzy IV Wilhelm (1675 r.). Po jego śmierci zamek przeszedł w ręce królewskie by w 1742 roku, po włączeniu Śląska do Prus dostać się we władanie państwa pruskiego. 
  Po drugiej wojnie światowej zamek był siedzibą Nadleśnictwa Państwowego w Brzegu i służył za hotel jego pracownikom. Przez cały ten czas był systematycznie ograbiany z wszelkich wartościowych i zabytkowych przedmiotów, tak że gdy w latach 80-tych XX wieku przeszedł w ręce prywatne nic nie pozostało z jego majątku.
  Zamek składa się z kilku budowli pochodzących z różnych okresów i budowanych w różnych stylach. Od gotyckiego ceglanego donżonu z XIV wieku, poprzez barokową kaplicę z 1715 roku, zabudowania gospodarcze z XVI wieku po budynek mieszkalny postawiony w wieku XIX. Całość otacza sucha fosa i park krajobrazowy.
  Obecnie zamek jest własnością prywatną.