Kamień Śląski

  XII wieku stał tu gród obronny. którego właścicielami była rycerska rodzina Odrowążów. Później ziemie te należały do rodziny Strzelów. W tym okresie stał już zamek obronny. Gdy dobra kamienieckie przeszły w ręce rodziny von Larisch a miało to miejsce w 1660 roku istniejący zamek przebudowali na pałac.
 W późniejszym okresie jego właścicielami była rodzina Strachwitzów.
  W 1715 roku zbudowano kaplicę zamkową św. Jacka. Kaplica znajduje się  przypuszczalnie w miejscu dawnej komnaty, w której urodził się św. Jacek.
 Ostatnim właścicielem zamku był hrabia Hiacynt von Strachwitz.
  Po wojnie na zamku mieścił się Dom Dziecka a potem przeszedł we władanie wojska. W 1973 roku pożar zniszczył obiekt.
  Zamek przejęła kuria diecezjalna w Opolu w 1990 roku. Obecnie jest tu centrum kultury i nauki wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego a w przyszłości ma być również dom rekolekcyjny dla wiernych i kapłanów.