Jawor

amek zbudowany został, nad Nysą Szaloną przez księcia świdnicko - jaworskiego Bolka I Surowego. Był siedzibą kasztelanów a później książąt jaworskich. Po śmierci Bolka II Małego a następnie jego żony księstwo przechodzi w ręce władców czeskich. Na zamku ma swoją siedzibę starosta królewski Benesz Hustnik a później jego następcy.
   W 1741 roku ziemie i zamek podlegają  królestwu pruskiemu i jego królowi Fryderykowi II Wielkiemu, który zamek zmienia w dom pracy przymusowej i więzienie funkcjonujące aż do 1945 roku.
   Pierwszy zamek wybudowany został na planie wieloboku zbliżonego do trójkąta. Następnie w 1408 roku powstało skrzydło zachodnie. Sto lat później dobudowano do zamku basteję a następnie skrzydło południowe wraz z bramą i wieżą /1568 r./. Pożar jaki wybuch na zamku /1648 r./ spowodował znaczne szkody lecz w niedługim czasie nastąpiła jego odbudowa. Za rządów króla Fryderyka II dobudowano trzecią kondygnację a w połowie XIX wieku przebudowano skrzydło południowe.
  Dzisiaj możemy oglądać zamek prawie w całości. Strona zachodnia to styl renesansowy a strona północno - wschodnia to barok. Wewnątrz zachowały się oryginalne sklepienia: kolebkowe z lunetami /skrzydło wschodnie/, kolebkowo - krzyżowe /skrzydło zachodnie/ a także w skrzydle południowym barokowy portal z 1656 r.