Staloryt Kaspra Ulricha Hubera.
Fragment drzeworytu z 1886 roku.
Widok zamku i parku w 1736 roku wg. Pompejusa.