Głogów

ierwotny, kasztelański zamek zbudowany w XII wieku , na miejscu dawnego grodu, położony był na ostrowiu w miejscu gdzie dzisiaj stoi kolegiata. Dopiero po lokacji miasta powstał nowy zamek.
  Zamek zbudowany został w 1251 roku, na lewym brzegu Odry, z inicjatywy księcia głogowskiego Karola I. Początkowo była to kamienna wieża cylindryczna z wejściem na wysokości około 9m i przylegający do niej drewniany budynek mieszkalny. Całość otoczona była wałem ziemnym i fosą.
   W 1291 roku wielki pożar miasta dosięga także zamek. Odbudowany zostaje przez księcia Henryka III. Powstają wtedy trzy, jednopiętrowe, murowane budynki mieszkalne obok stojącej już starej wieży z 1344 roku noszącej nazwę wieży Głodowej a wszystko to otacza ceglany mur o grubości prawie 2,5 m.
   W XIV wieku rozbudowano częściowo zamek i włączono go  w system obronny miasta.
  Od 1331 roku trwa walka o panowanie nad księstwem głogowskim w wyniku , której w 1344 roku część księstwa oraz miasta Głogowa wraz z zamkiem jest w rękach Czechów. Na zamku mają swoja siedzibę starostowie króla Czech Jana Luksemburczyka.
   W latach 1497 - 1506 na zamku mieszka książę Zygmunt I, który przystępuje do odbudowy zniszczonego w czasie walk zamku. Jednak, wybrany w 1506 roku na króla Polski prace musiał przerwać.
   Od 1574 roku, kiedy to zamek wyremontowano do 1741 roku gdy na zamku zasiedli Prusacy cała budowla była kilkakrotnie niszczona i odnawiana. Po zniszczeniach  najpierw przez pożar /1615 r./, później oblężenie przez wojska saskie /1632/, oblężenie przez wojska austriackie /1633/ i przez wojska szwedzkie / 1634/ przyszedł czas na odbudowy. I tak w latach 1652-1657 rozpoczęto przebudowę w stylu barokowym a w 1669 kontynuowano prace. Dobudowano wtedy czwarte skrzydło południowe, zmieniono wygląd okien i elewacji, podwyższono pozostałe budynki o jedno piętro a wolnostojącą do tej pory wieżę włączono do dziedzińca. Wewnątrz budynków zmieniono system amfilad na korytarzowy budując krużganki. Zbudowano basteję i pogłębiono fosę. Założono ogrody o powierzchni jednego hektara.
   Pruskie rządy na zamku to zmiana elewacji budynku i zrobienie nowych portali przy wejściach.
   Lata 1806-1814 to panowanie na zamku Francuzów. Kilkakrotnie przebywał tu cesarz Napoleon Bonaparte. Po ich odejściu znowu trzeba było remontować budowlę.
   Także druga wojna światowa nie oszczędziła zamku powodując duże zniszczenia. Rok 1961 to początek prac konserwatorskich i remontowych. Rozebrano jedno skrzydło, budynki przykryto nowym dachem a w późniejszym czasie odbudowano obiekt nadając mu XVIII -wieczny wygląd.
   Obecnie w zamku mieści się muzeum archeologiczno - historyczne i Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.