Dworzno
a wzgórzu w ¶redniowieczu zbudowany został obronny zamek. Do dnia dzisiejszego pozostały z niego bardzo niewielkie fragmenty.