Więcej zdjęć na stronie: 

http://zabytkidolnegoslaska.com.pl/