Chorula

amek zbudowany został w 1684 roku.
  Do 1945 roku jego właścicielami była rodzina Reil.
  Po zakończeniu wojny zamek został podpalony. Stały więc tylko mury wśród, których można było zobaczyć sklepienia krzyżowe z XVII wieku. Mimo, że zamek wpisany był do katalogu zabytków ziemi opolskiej, około 1976 roku zostały zburzone resztki budowli i całość budowli zrównano z ziemią. Do dzisiaj zachował się w pobliżu gdzie stał zamek jedynie fragment muru otaczającego obszar dworski. Widoczne są w nim pozostałości po dawnej bocznej bramie prowadzącej do zamkowej kuchni. W murze znajdują się także dwa zakratowane okna.
   Według legend zamek w Choruli miał być połączony przejściem podziemnym z zamkami w Kamieniu Śląskim, Otmęcie, Rogowie Opolskim i Dąbrówce Górnej.