Chocianów

hcąc umocnić granice swojego księstwa świdnickiego Bolko I Surowy na jego granicach stawiał zamki obronne. Tak było i w przypadku Chocianowa. W latach 1297 - 1299 stanęła budowla strzegąca granicy od strony księstwa głogowskiego.
   W następnych latach posiadaczami warowni byli książęta legnicko - brzescy. Ludwik II podarował zamek swojej żonie Elżbiecie a ona sprzedała go rodzinie Dornheim. Później rządziły na nim rodziny Nostitzów, Stoschów i zu Dohnów.
   W wiekach XVII i XVIII zamek ulegał przebudowom.
   Rok 1945 to zniszczenie barokowej rezydencji. Dwukrotnie był w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku odrestaurowany.
    Obecnie możemy oglądać dwukondygnacyjny budynek mieszkalny oraz kwadratową, gotycką wieżę zakończoną rokokowym hełmem, w dolnych partiach jest ona pozostałością średniowiecznego zamku i fragmenty murów. Obok stoją dwie, piętrowe oficyny, dwutraktowe nakryte dachami łamanymi. Wygląd pałacu pochodzi z przebudowy w latach 1728 - 1732 według projektu Marcina Frantza z Rewia. Park i prostokątny staw dopełniają całość.