Bierutów

udowniczym zamku w Bierutowie był w roku 1266 książę wrocławski Henryk III Biały.
     W 1534 roku książę Henryk II Podiebrad przebudowuje zamek w stylu renesansowym. Jego następny właściciel Henryk Wacław Podiebrad po pożarze jaki zniszczył zamek w 1603 roku odbudowuje go. 
 Stary, gotycki zamek składał się z jednego budynku i przylegającej do niego wieży a w XVI wieku stały już , prostopadle do siebie dwa budynki. Następny właściciel, a był nim Krystian Wirtenberg, podwyższył budynki o jedną kondygnację, zbudował bramę wjazdową oraz założył ogrody.
    W XVIII wieku budynki służą za siedzibę nadleśnictwa po śmierci ostatniego właściciela- Karola Erdmana. Ulegają one stopniowemu zniszczeniu i w 1899 roku zachodzi potrzeba wyburzenia wschodniego skrzydła zamku ale jednocześnie remontowane jest skrzydło południowe.
   Do dzisiaj zachowała się wysoka wieża /u dołu kwadratowa, wyżej ośmioboczna/, brama wjazdowa, dwupiętrowy budynek mieszkalny i mury obwodowe.