Biała Prudnicka

amek zbudowany został w XIII wieku w miejscu dawnej kasztelani przez książąt opolskich.
  W latach 1639 - 1640 należący do rodziny Prószkowskich zamek został przebudowany w stylu wczesnobarokowym.
  W XIX wieku przeprowadzony został remont zamku.
  Przez pewien czas zamek był wykorzystywany jako magazyn handlowy.
 Zamek posiada trzy skrzydła z krużgankami oraz kwadratową wieżę przykrytą  baniastym hełmem. W korytarzach widzimy  sklepienia kolebkowo - krzyżowe a w przyziemiu XIV- wieczne mury gotyckie z początkowego założenia. Budowla posiada także tajemniczy tunel.