Drzeworyt wg. Władysława Szernera.
Drzeworyt wg. Władysława Szernera.
Staloryt Augusta F. Alesa
Rysunek Zygmunta Vogela.

Fragment z mapy pow. opoczyńskiego. Rysował
Józef Michał Bazewicz.