Wszem i wobec wiadomym czynimy, że w miesiącach letnich A.D.2009
na Morąskim Zamku odbędą się warsztaty rzemiosł dawnych.
Każdy kto szczycić się może twardym i niepopsowanym charakterem
a mocy i hartu ducha mu staje miłym widziany będzie. 

   
   Zamek  Morąg  -  Akademia  Rzemiosł  Dawnych ,  to  rodzący  się  projekt  stworzenia  na rekonstruowanym zamku klasztornym w Morągu szkoły dawnych  zawodów i umiejętności. Pierwszy  etap  projektu  przewiduje  rekonstrukcje  obszernych  fragmentów  zamku  m. in. budynków przy bramie, średniowiecznych piwnic, wieży ostatecznej obrony i obserwacyjnej oraz  budynków  partaczy  i  zabudowań  przymurnych.  Brana  jest  również  pod  uwagę rekonstrukcja jednego ze skrzydeł.
 
   Zanim jednak powstanie Akademia, postanowiliśmy zorganizować warsztaty dla uczestników indywidualnych. Zajęcia odbywać się będą w kilkuosobowych grupach.
 
   Najlepsi i najwytrwalsi uczniowie staną się w przyszłości kadrą naukową przyszłej Akademii.
 
   W roku  2009 uczyć  się będziemy wszelkich prac praktycznych związanych ze wznoszeniem, licowaniem, koronowaniem i fugowaniem  średniowiecznych murów kamiennych i ceglanych.
 
   W ramach prac 2009  zrekonstruowane i  zabezpieczone  zostaną fragmenty średniowiecznych murów zamku Morąg.

 

Zamek Morąg leży w województwie Warmińsko-Mazurskim
w miasteczku o tej samej nazwie.

Zakres przeprowadzonych dotąd prac
oraz zdjęcia i plany zamku
możesz zobaczyć
TUTAJ

 

Ilość miejsc ograniczona.

Wszelkie informacje drogą meilową: svolo[at]op.pl
 
 

Zapraszamy do współpracy archeologów, architektów i konstruktorów,
których pasją jest średniowieczne budownictwo obronne
i którzy zechcieliby poświęcić swój talent i czas opisanemu powyżej 
przedsięwzięciu.

 

    Na tej stronie możesz dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących
samej Akademii jak i spraw organizacyjnych.